CATT 2018/2019 Daten und Teilnehmerinnen

CATT 2018

Erstes Semester

Tag 1 -3:   9.-11. Februar (in Studio 1 Berlin)

Tag 4 -8: 29. März – 2. April (Ostern) (in Studio 2 Beelitz)

Tag 9 -10:   19.-20. Mai (in Studio 2 Beelitz)

Examen:   21. Mai (in Studio 2 Beelitz)

 

Zweites Semester

Tag 1 -3:   6.-8. Juli (in Studio 2 Beelitz)

Tag 4 -6:   17. 19. August (in Studio 2 Beelitz)

Tag 7 -10:   31. Oktober – 3. November (in Studio 1 Berlin)

Examen:   4. November (in Studio 1 Berlin)

 

Drittes Semester:

Tag 1-3: 8. -10. Februar 1019

Tag 4 -8: 18. – 22.4.2019 (Ostern)

Tag 9 – 10; 7. – 8. Juni 2019

Examen: 9. Juni 2019 (Pfingsten)

 

Viertes Semester:

Tag 1 -3:   30. August -1. September 2019

Tag 4 -7 :  3.- 7. Oktober 2019

Tag 8 – 10: 31. Oktober – 2. November 2019

Examen:   3. November 2019